Księgowość Tradycyjna

Księgowość tradycyjna to w naszym rozumieniu stworzenie osobistej relacji z klientem

KSIĘGOWOŚĆ TRADYCYJNA Poniżej znajdziesz szczegółowy opis naszych usług

KPiR

Zakres usług wchodzących w skład oferty:

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie zaliczki na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, zastosowanie odpowiednich stawek odpisów amortyzacyjnych oraz planu amortyzacji
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
 • prowadzenie rejestrów VAT i rozliczenie na ich podstawie podatku VAT, sporządzanie i wysyłka deklaracji,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie informacji podsumowujących VAT UE,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
 • sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych.

Ryczałt

Zakres usług wchodzących w skład oferty:

 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałtu) i wyliczenie na jej podstawie zaliczki na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, zastosowanie odpowiednich stawek odpisów amortyzacyjnych oraz planu amortyzacji,
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
 • prowadzenie rejestrów VAT i rozliczenie na ich podstawie podatku VAT, sporządzanie i wysyłka deklaracji,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie informacji podsumowujących VAT UE,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
 • sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych.

Pełna księgowość

Zakres usług wchodzących w skład oferty:

 • prowadzenie Ksiąg rachunkowych i wyliczenie na ich podstawie zaliczki na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych, zastosowanie odpowiednich stawek odpisów amortyzacyjnych oraz planu amortyzacji,
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
 • prowadzenie rejestrów VAT i rozliczenie na ich podstawie podatku VAT, sporządzanie i wysyłka deklaracji,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie informacji podsumowujących VAT UE,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
 • sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych,.

Kadry i Płace

Zakres usług wchodzących w skład oferty:

 • sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • założenie teczki osobowej pracownika,
 • sporządzanie dokumentów kadrowych: kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, itp.,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych,
 • sporządzenie listy płac,
 • wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie deklaracji oraz wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS,
 • wyliczenie podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń,
 • sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników oraz zleceniobiorców.

Rejestracja firmy

Zakres usług wchodzących w skład oferty:

 • Doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zgłoszenie elektroniczne do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W ramach zgłoszenia następuje automatyczna rejestracja w GUS (nadanie numeru Regon), w Urzędzie Skarbowym (aktualizacja NIP, wybór formy opodatkowania) oraz ZUS.
 • Elektroniczne zgłoszenie do ZUS.
 • Rejestracja w zakresie podatku VAT (dotyczy osób, które nie chcą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego lub są zobowiązane do rejestracji przedmiotowo).

VAT-REF

Zakres usług wchodzących w skład oferty:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą podróżujące w celach służbowych do krajów Unii Europejskiej mają prawo do skorzystania z procedury VAT-REF, czyli ubiegania się o zwrot podatku VAT naliczonego przy okazji zakupów za granicą. Najczęściej przedsiębiorcy korzystają z tej możliwości, by odzyskać VAT zapłacony przy tankowaniu samochodu, jednak zwrot przysługuje w związku z wydatkami na:

 • opłaty za przejazdy autostradami i opłaty parkingowe,
 • naprawy samochodu oraz zakup części zamiennych,
 • zakwaterowanie w hotelu,
 • zakup sprzętu elektronicznego,
 • zakup wyposażenia firmy.

Wykluczony z procedury VAT-REF jest zwrot VAT za zakupów artykułów spożywczych i napojów, papierosów oraz alkoholi.

Oferta VAT-REF to kompleksowa usługa polegająca na obsłudze zwrotów zagranicznego podatku VAT.

Zakres usług wchodzących w skład oferty:

 • Sprawdzenie faktur dokumentujących zagraniczne zakupy,
 • przygotowanie wniosku wraz z załącznikami,
 • wysyłka wniosku w imieniu podatnika,
 • obsługa kontroli z zagranicznych urzędów podatkowych,
 • monitorowanie progów odliczeń.

Oprócz podstawowej oferty, nasze biuro oferuje również szeroki wachlarz usług dodatkowych, obejmujących między innymi:

 • sporządzanie dokumentacji wymaganej do rejestracji w US, KRS i ZUS,
 • przygotowywanie pism w sprawach skarbowych,
 • reprezentowanie w postępowaniu sprawdzającym i kontrolnym przed organami podatkowymi, ZUS, Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami,
 • sporządzanie sprawozdań zarządczych na wewnętrzne potrzeby jednostki,
 • przygotowywanie dokumentacji finansowej do wniosków kredytowych i umów leasingu,
 • sporządzanie innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą ( m.in.: wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę należności, korespondencji z urzędami).